Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır

Resûlullah (s.a.s.), kızı Zeyneb ile Ebu’l-Âs b. Rebî’den olan (kız torunu) Ümâme kucağında olduğu hâlde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır,
secdeye vardığında bırakırdı. (Müslim, Mesâcid, 41; Buhârî, Salât, 106)

Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır2019-12-11T10:23:36+00:00

Namazı ayakta kıl

“… Namazı ayakta kıl, buna gücün yetmezse oturarak kıl, buna da gücün yetmezse yan üstü yatarak kıl.” (Buhârî, Taksîru’s-Salât, 19)

Namazı ayakta kıl2019-12-11T10:18:44+00:00

Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi?

De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.” (Mâide Sûresi, 60)

Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi?2019-12-11T10:17:10+00:00

Namaz bir nurdur

“…Namaz bir nurdur, sadaka bir burhandır, sabır bir ışıktır…” (Müslim, Tahâret, 1)

Namaz bir nurdur2019-12-11T10:15:03+00:00

Siz namaza çağırdığınız vakit

Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. (Mâide Sûresi, 58)

Siz namaza çağırdığınız vakit2019-12-11T10:12:58+00:00

İslam beş esas üzerine kurulmuştur

“İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân, 2)

İslam beş esas üzerine kurulmuştur2019-12-05T18:08:05+00:00

Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Hûd Sûresi, 123)

Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et2019-12-05T18:06:59+00:00

İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir

“İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye (faydası süregelen hayır), kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat.” (Müslim, Vasiyyet, 14)

İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir2019-12-04T13:19:14+00:00

Cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. (Nisâ Sûresi, 42)

Cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın2019-12-04T13:17:52+00:00

Arşivler