Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür

“Aziz ve Yüce olan Allah, annelere saygısızlık etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür: Dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak!” (Müslim, Akdiye, 12)

Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür2019-08-22T06:51:08+00:00

İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir

“İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye (faydası süregelen hayır), kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat.” (Müslim, Vasiyyet, 14)

İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir2019-08-20T09:45:14+00:00

Allah’a karşı gelmekten sakının

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. (Mâide Sûresi, 35)

Allah’a karşı gelmekten sakının2019-08-20T09:36:06+00:00

İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır

“… İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır. Ve Allah Âdem’i topraktan yaratmıştır” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 49; Ebû Dâvûd, Edeb, 110-111)

İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır2019-08-20T09:35:17+00:00

Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası

Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Mâide Sûresi, 33)

Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası2019-08-20T09:34:27+00:00

Irkçılığa çağıran bizden değildir

“Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 111-112)

Irkçılığa çağıran bizden değildir2019-08-20T08:59:31+00:00

Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık

Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir. (Mâide Sûresi, 32)

Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık2019-08-20T08:58:45+00:00

Korkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti

Korkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: “Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer mü’minler iseniz yalnızca Allah’a tevekkül edin.” (Mâide Sûresi, 23)

Korkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti2019-08-20T08:52:35+00:00

Arşivler