Küçüklerimize merhamet etmeyen

“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (TirmiZ!, Birr ve sıla, 15)

Küçüklerimize merhamet etmeyen2019-09-09T08:52:33+00:00

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. (Mâide Sûresi, 73)

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu2019-09-09T08:51:57+00:00

Merhamet etmeyene merhamet edilmez!

“(Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:) Bir keresinde Temim kabilesinden Akra’ b. Habis Resülullah’ın (s.a.s.) yanında otururken O (torunu) Hasan’ı öptü. Bunun üzerine Akra’ ‘Benim on çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim.’ dedi. Resülullah (s.a.s.) dönüp ona baktı ve ‘Merhamet etmeyene merhamet edilmez!’ buyurdu.” (Buhô.rt, Edeb, 18)

Merhamet etmeyene merhamet edilmez!2019-09-09T08:50:31+00:00

Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Mâide Sûresi, 72)

Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.2019-09-09T08:49:30+00:00

Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi?

“Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi?
(Evlendikten sonra herhangi bir sebepten dolayı) sana dönüp gelen ve senden başka da geçimini sağlayacak kimsesi olmayan kızına (yaptığın harcamadır)!” (İbn Mıice, Edeb, 3)

Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi?2019-09-09T08:47:48+00:00

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir Peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.  (Mâide Sûresi, 70)

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik2019-09-09T08:46:46+00:00

Onlara güzel davranırsa, cennet onundur

“Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, anlan terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, cennet onundur!” (Ebu Ddviıd, Edeb, 120-121)

Onlara güzel davranırsa, cennet onundur2019-09-09T08:26:07+00:00

Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur

Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir.) (Mâide Sûresi, 69)

Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur2019-09-09T08:25:19+00:00

Kimin bir kızı olur, onu diri diri gömmez

“Kimin bir kızı olur, onu diri diri gömmez/öldürmez, hor görmez ve oğlunu kızından üstün görmezse, Allah onu cennete koyar.” (Eba Dô.vad, Edeb, 120-121)

Kimin bir kızı olur, onu diri diri gömmez2019-09-09T08:23:51+00:00

Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir

Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. (Mâide Sûresi, 67)

Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir2019-09-09T08:22:41+00:00

Arşivler