İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa

“İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah’ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 5; Ebû Dâvûd, Melâhim, 17)

İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa2019-07-21T23:12:40+00:00

Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar

Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. (Buna şaşma!) Mûsâ’dan, bundan daha büyüğünü istemişler ve “Allah’ı bize açıkça göster” demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından (tuttular) buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Mûsâ’ya apaçık bir güç ve yetki verdik. (Nisâ Sûresi, 153)

Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar2019-07-21T23:11:44+00:00

Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir

“Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim (insanlara) güçlük çıkarırsa, Allah da ona güçlük çıkarır.” (Ebû Dâvûd, Kadâ’ (Akdiye), 31)

Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir2019-07-21T23:09:44+00:00

Allah’a ve peygamberlerine iman edenler

Allah’a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Nisâ Sûresi, 152)

Allah’a ve peygamberlerine iman edenler2019-07-21T23:08:56+00:00

Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse

“Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse Allah’a ve âhirete inanırken ölüm kendisine erişsin. İnsanların kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, o da onlara öyle davransın.” (Müslim, İmâre, 46)

Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse2019-07-21T23:07:33+00:00

Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler

Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, “(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz” diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya;işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır (Nisâ Sûresi, 150-151)

Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler2019-07-21T23:06:31+00:00

Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et

“Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et.” Bunun üzerine birisi, “Ey Allah’ın Resûlü! Eğer mazlum ise yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim?” dedi. Resûlullah buyurdu ki, “Onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır.” (Buhârî, İkrâh, 7)

Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et2019-07-21T23:05:20+00:00

Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz

Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Nisâ Sûresi, 149)

Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz2019-07-21T23:03:37+00:00

Mümin cana yakındır

“Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.” (İbn Hanbel, 2/40)

Mümin cana yakındır2019-07-21T23:02:36+00:00

Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında

Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Nisâ Sûresi, 148)

 

Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında2019-07-21T23:01:27+00:00

Arşivler