Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin

Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır. (Nisâ Sûresi,2)

Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin2019-05-21T14:22:21+00:00

Mümin de insanların can ve malları konusunda

“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.” (Tirmizî, Îmân, 12)

Mümin de insanların can ve malları konusunda2019-05-20T12:44:36+00:00

Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. (Nisâ Sûresi, 1)

Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir2019-05-20T12:43:12+00:00

Sizden biriniz kendisi için sevdiğini

“Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mü’min kardeşi için de sevmedikçe gerçek mü’min olamaz.” ([2515, Tirmizt, “Sıfatü1-Kıyô.me” 59)

Sizden biriniz kendisi için sevdiğini2019-05-20T00:37:03+00:00

Allah hesabı çok çabuk görendir

Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. (Âl-i İmrân Sûresi, 19)

Allah hesabı çok çabuk görendir2019-05-20T00:33:23+00:00

İslam beş esas üzerine kurulmuştur

“İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân, 2)

İslam beş esas üzerine kurulmuştur2019-05-17T07:19:09+00:00

Sonra göğe yönelip onları

O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. (Bakara,29)

Sonra göğe yönelip onları2019-05-17T07:16:29+00:00

Allah da onun yardımcısı olur

“Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.” (Ahmed b. Hanbel, II. 252)

Allah da onun yardımcısı olur2019-05-15T14:21:14+00:00

Rabbinize ibadet edin ki

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan ayet, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız. (Bakara, 21)

Rabbinize ibadet edin ki2019-05-15T14:19:36+00:00

Arşivler