Abdullah b. Amr (r.a.) şöyle anlatır:
Biz Allah Resulü (a.s.) ile beraber Mekke’den Medine’ye dönüyorduk. Nihayet yolda bir su başına gelmiştik. İkindi vakti cemaat acele ettiler ve çabuk çabuk abdest aldılar. Biz onların yanına vardık. Ayaklarının arkalarına suyun dokunmadığı görünüyordu. Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.): “Vay şu ökçelerin ateşteki hâline! Abdesti tam ve eksiksiz alınız” buyurdu.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 354