Arkadaşları aralarından birini O’na (asm) şikayet ederler. Bu Huzafe oğlu Abdullah’tır.
“Çok şaka yapar ve boş şeylerle uğraşır.” derler.
Hz. Muhammed (asv) üzerinde durmaz ve şöyle der:
    “Abdullah’la uğraşmayın. Çünkü O Allah’ı ve Allah’ın Elçisini gerçekten seven bir kimsedir.”[2]

[2] M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sahabe, II/479.