“ Teenni ALLAH Teâla’dandır, acele de şeytandan!..”