“İnsanlar! Yavaş olun! Acelecilik yapmakla sevap kazanılamaz.”

(Buhârî, Hac 94; Müslim, Hac 268.)