“Aç’ı doyurun, hastayı ziyaret edin, esirleri hürriyetine kavuşturun.”

[Buhari, Mardâ 4, Cihâd 171, Nikâh 71, Ahkâm 23; Ebu Davud, Cenâiz 11]