Bir arkadaşından bir miktar hurma ödünç alır. Ödeme zamanı gelince de o an kendi imkânı olmadığı için, Medineli bir Müslümana kendi adına borcunu ödemesini söyler. Fakat Medinelinin verdiği hurmaların kalitesi daha düşüktür. Alacaklı kabul etmez. Medineli kızar:
“Allah’ın Elçisinin verdiği hurmaları mı reddediyorsun?” der. Alacaklı, boynunu bükerek;
“Eğer Allah’ın Elçisi de adaletli davranmazsa, kimden adalet bekleyeceğiz?” diye sorar.
Bu durumdan Hz. Muhammed (asv)’in bilgisi yoktur. Haberdar edilince hüzünlenir, gözleri dolu dolu:
“Adam haklı!..” der.
Emir verir, hurmalar değiştirilir.[2]

[2]Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, III/190.