“Âdemoğlu için iki vâdi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Âdemoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder.”

[Buhârî, Rikâk 10; Müslim, Rikak 116; Tirmizî, Zühd 27]