“Sen af ve kolaylık yolunu tut; iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” 

* A’râf sûresi (7), 199