Müslüman, bir ağaç dikerse, o ağaçtan yenilen, mutlak onun için sadakadır,

o ağaçtan çalınan, onun için sadaka,

yabanî hayvanların yediği sadaka,

hatta kuşların yediği dahi onun için sadakadır.

Hâsılı, kim o ağacın meyvesinden yerse,

mal sahibi için mutlaka sadaka olur.

(Müslim, Müsakat: 7)