Arkadaşları rica eder.
“Ey Allah’ın Elçisi! Devsoğulları kabilesinin azgınlığına, verdikleri zararlara gücümüz yetmiyor. Bari beddua etsen de yola gelseler.”
Kıbleye yönelerek ellerini açar. Herkes dudaklarından dökülecek laneti beklemektedir. Arkadaşları kendi aralarında fısıldaşırlar.
“Devsoğulları mahvoldu!”
Oysa Hz. Muhammed’in (asv) ağzından çıkan dua herkesi şaşırtacaktır.
   “Allah’ım Devsoğullarına hidayet ver. Doğruyu görmelerini sağla.”
Tam üç kez tekrarlar.[11]

[11] M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e., III/l42.