Allahım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir!

(Müsned, 1/403)