“Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir.” (Yirmiz!, Diyat, 21)