“Müslüman kişi, ailesinin nafakası için harcar ve bundan sevap umarsa bu ona sadaka olur.”

[Buharî, Nafakât 1,İman 41; Müslim, Zekât 48; Nesâî, Zekât 60; Tirmizî, Birr 42]