“Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez.”

* Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî,