Kalbinde bir arpa miktarı hayır bulunup da “Lâ  ilahe illallah” diyen kimse cehennemden çıkar

Enes (r.a.)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Kalbinde bir arpa miktarı hayır bulunup da “Lâ  ilahe illallah” diyen kimse cehennemden çıkar. Kalbinde bir buğday miktarı hayır olup da “Lâ  ilahe illallah” diyen kimse de cehennemden çıkar. Kalbinde bir zerre miktarı dahi hayır olup da  “Lâ ilahe illallah ” diyen de Cehennemden çıkar, “buyurmuştur.