“Sana uyan mü’minlere alçak gönüllü davran!”

* Şuarâ sûresi (26), 215