“Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah Teâlâ affeden kulunun değerini artırır. Allah rızâsı için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir.”

* Müslim, Birr 69. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 82