O Rahman (olan Allah)ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman “Selam” derler.

Onlar, Rablerine secde ederek ve kıyama durarak gecelerler.

Onlar: “Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir; gerçekten, onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç (veya sürekli bir acıdır) derler.

“Şüphesiz o, ne kötü bir karargah ve ne kötü bir konaklama yeridir.”

(Furkan Sûresinin 63-66. Ayetleri)