“(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”

(Enbiyâ, 107)