Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri titrer…”

(Enfâl, 2)