Mesrûk şöyle dedi:
Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh’ ın yanına gitmiştik. O bize şunları söyledi:
Dostlar! Bilen, bildiğini söylesin. Bilmeyen de “Allah bilir ” desin. Zira insanın bilmediği konuda “Allah bilir” demesi de bir ilimdir. Allah Teâlâ, Peygamber’i sallallahu aleyhi ve sellem’e şöyle buyurmuştur: “De ki: Kur’ân’ı tebliğden ötürü sizden bir ücret istemiyorum. Ben, kendiliğinden bir şeyler uydurup size dayatmak isteyen biri de değilim.”

* Buhârî, Tefsîru sûre (30, 38), 3. Ayrıca bk. Müslim, Münâfıkîn 39, 40