“Siz Allâh’ın dînine  (onu muhlisler olarak yaşayarak ve başkalarına da ileterek) yardım ederseniz, Allâh da size yardım eder.”

(Muhammed, 7)