“De ki; siz Allah’ı  seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah yarlığayıcıdır, bağışlayıcıdır.”

* Âl-i İmrân sûresi (3), 31