7 – Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir?
8 – Allah hakimlerin hâkimi değil midir?

* TîN SÛRESİ