O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün.

Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir.

Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.

{İbrâhim, 14 / 49,50,51}