Amellerin en üstünü, sevdiğini Allah için sevmek

ve sevmediğini de Allah için sevmemektir.

(Ebu Davud, SÜnnet: 2)