Sizlere iki şey bırakıyorum.
Bunlara sımsıkı yapıştığınız müddetçe
hiç bir surette doğru yoldan sapmazsınız.
Bunlar, Allah’ ın Kitabı ve Resulullah’ ın sünnetidir.

(Muvatta, Kader: 3)