Her kim Allah’ ın kitabından bir harf okursa,
bu harfe karşılık bir sevap verilir.
Her bir harfe -yerine göre- on kat sevap verilir.
Ben, Elif Lâm Mim’ i bir harf saymıyorum.
Belki, elif ayrı bir harf, lâm ayrı bir harf, mim de ayrı bir harftir.

(Tirmizi, Fezail-i Kuran: 16)