İşte böyle; şüphesiz Allah, hakkın Kendisi’dir ve
şüphesiz ölüleri diriltir ve
gerçekten herşeye güç yetirendir.

Gerçek şu ki, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir,
onda şüphe yoktur.
Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir.

(Hac Suresinin 6. ve 7. Ayetleri)