“…Sizin Allah katında en değerliniz, takvâ bakımından en üstün olanınızdır…” 

(Hucurât, 13)