İki göz vardır ki cehennem ateşi görmez: Allah korkusundan ağlayan göz, harb meydanında ve cephede nöbet tutan askerin gözü.

(Tirmizi, Fedailu’l Cihad, 12)