“Allah korkusuyla göz yaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kul üzerinde, Allah yolunda yapışan tozla, cehennemin dumanı biraraya gelmez.”

[Tirmizî, Fedâilu’l-Cihâd 8,(1633); Zühd 37,(2372); Nesâî, Cihâd 8, (6,12).]