(Küfre sapanlar) Kendilerine meleklerin gelmesinden veya
Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar?
Onlardan öncekiler de öyle yapmıştı.
Allah onlara zulmetmedi,
fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.

(Nahl Suresinin 33. Ayeti)