“Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir.”

* Bakara sûresi (2), 273