“Siz hayra ne harcarsanız, Allah  onun yerine başkasını verir.”

* * Sebe’ sûresi (34), 39