[Allah Resulü (s.a.s.) namazlannın sonunda şöyle dua ederdi.]
“Allah’ım! Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!” (Ebu Davud, Vitr 25)