İbn Ömer (r.a.) şöyle anlattı:
Allah Resulü’nün (a.s.) iki müezzini vardı. Birisi Bilâl, Birisi de a’ma olan İbn Ümmü Mektum idi.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 573