Şüphesiz Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz.

Ancak amellerinize ve kalplerinize bakar.

(Müslim, Birr:34)