İmrân’ ın şöyle dediği rivayet edildi:  Resûlullah sallallahü aleyhi veseilem buyurdu ki: «Kim, Allah Teâlâ’ ya itaat etmek hususunda kendi kendine söz verir­se, sözünü tutsun.

Ve ‘kim de Allah Teâlâ’ ya karşı gelmek hususunda kendi kendine söz verirse, sözünde durmasın.

Öfke anında yapılan nezir (adak, söz) geçersizdir.

Müsned (İmam Ebu Hanife) 303/2