“ Ademoğlunun saadet (sebep)lerinden biri de ALLAH Teâla’nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şekâvet (sebepleri)nden biri de ALLAH Teâla’ya istihareyi terketmesidir. Keza şekavet (sebepleri)nden bir diğeri de ALLAH’ın hükmettiğine razı olmamasıdır.”