Hz. Peygamber (a.s.): “Allah’ın kendine has doksan dokuz ismi vardır. Her kim bunları ezberlerse Cennete girer. Şüphesiz Allah tektir, teki sever” buyurmuştur.

Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4835