“ Mukakkak ki sende, ALLAH ve Resûlünün sevdiği iki haslet var; hilm ve teenni.”