“Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.”

* Bakara sûresi (2), 215