“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz”

* Âli-İmrân sûresi (3), 92