Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde (*) Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

{Tevbe, 9 / 41}