Cebel oğlu Muaz’ı Yemen’e vali atamış, uğurlamaktadır. Kendinin at üstünde, Hz. Muhammed (asv) ‘in ise yaya olmasından utanan Muaz:
“Ey Allah’ın Elçisi! İzin verirsen ben de inip, seninle beraber yürüyeyim.”der.
Teklif kabul edilmez.
“Ey Muaz! Bu adımlarımın Allah yolunda atılan adımlar olmasını arzu ediyorum.”[19]

[19]İbrahim Refik, Güllerin Efendisi s.160.