“Yerde ve gökte hiç bir şey, aslâ Allah’a gizli kalmaz.”

* Âl-i İmrân sûresi (3), 5