Allah’a hamdederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur.”

* Ebû Dâvûd, Edeb 18. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 19