Onlar, Allah’a, hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler,
dilleri de yalan olarak en güzel olanın ‘kendilerinin olduğunu’ düzmektedir.
Hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve
hiç şüphesiz onlar, (cehennemde) öncülerdir.

(Nahl Suresinin 62. Ayeti)